U bevindt zich op: Home NMDC nieuws NMDC Workshop Omgaan met onzekerheden

NMDC Workshop Omgaan met onzekerheden

Reflecties uit de praktijk van NMDC instituten

Tijd: 12:00 - 18:00
Plaats: RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

Bespreking

In deze workshop behandelen we het omgaan met onzekerheden op het grensvlak van wetenschap en beleid. We presenteren eerst twee voorbeelden, op het gebied van klimaatverandering en watermanagement. In intervisie-groepssesies zullen we enkele onderwerpen belichten met praktische vragen en uitdagingen bij besluitvorming onder onzekerheid. Het doel van het plenaire slotdebat is om een voorstel te doen voor een structurele samenwerking tussen de NMDC partners over omgaan met onzekerheden.

De workshop is primair bedoeld voor medewerkers van de NMDC partners (Alterra, Deltares, KNMI, PBL, RWS, RIVM en TNO) maar andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.

Datum

Maandagmiddag, 20 april 2015

Plaats

RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven / zaal T 0.07

Programma

12:00 -13:00

Ontvangst met lunch

13:00 -13:45

Omgaan met onzekerheden op het raakvlak wetenschap-beleid-samenleving: ervaringen uit de PBL en IPCC praktijk

Arthur Petersen (Univ. College London)

13:45 -14:30

Omgaan met onzekerheden in de watermanagement wereld

Maarten van der Vlist (RWS-WD/WUR

14:30 -15:00

Pauze met thee/koffie

15:00-15:15

Onzekerheid en besluitvorming: Vragen en uitdagingen

Willem Homan, Erik Verroen (RWS-WVL)

15:15 -16:15

Intervisie-groepssessies (*)

16:15 -16:30

Plenaire presentatie  Resultaten intervisie-groepssessies

Bart van den Hurk (KNMI-VU)

16:30 -17:00

Plenair debat Vooruitzien in onzekerheid: Nieuwe uitdagingen voor NMDC - instituten

17:00 -18:00

Borrel

(*) Mogelijke intervisie-onderwerpen: Beslissen onder onzekerheid; de rol van scenario’s; kwalitatieve vs. kwantitatieve onzekerheden; onzekerheid en stakeholders; communicatie over onzekerheid; risicogestuurde besluitvorming en consequenties daarvan; onzekerheid en wetgeving.

Aanmelding

Deelname is gratis. Wij verzoeken u om zich aan te melden door voor 15 april een e-mail te sturen naar info@nmdc.eu ( Laura Aalbers, tel. 030 - 274 8562)

Contactinformatie

Nationaal Modellen- en Data Centrum voor de leefomgeving

Postbus 1
3720 BA Bilthoven
The Netherlands
Tel: +31 30 274 4271
Internet: www.nmdc.eu
Email: info@nmdc.eu

Zoeken:

Service