U bevindt zich op: Home Projecten Afgeronde projecten Kritische Zone

Kritische Zone

Projecten binnen het onderwerp Kritische Zone

In welke mate benaderen mijn modeluitkomsten de werkelijkheid?

De Leidraad Onzekerheden brengt onzekerheden in de model(keten) in kaart. Zowel kwantitatief als kwalitatief. De leidraad is toegepast op de modellenketens die bij de studie naar de toekomstige waterbeheersproblematiek voor Walcheren (verzilting) en de Baakse Beek (verdroging) worden gebruikt.

Gesimuleerde gewasopbrengst beter inzichtelijk

Door de koppeling van het GeoTOP ondergrondmodel aan het Zoet-Zout grondwatermodel kan de ondergrond, en de daarmee gepaard gaande onzekerheden met betrekking tot de grondsoort en doorlatenheid, in beeld worden gebracht. Zo wordt zichtbaar hoe de gesimuleerde gewasopbrengst wordt beïnvloed door de manier waarop de ondergrond in kaart is gebracht en in een model is verwerkt.

Relatie tussen hydrologie en gewasgroei zichtbaar

Dankzij de koppeling van de simulatie gewasgroei aan het hydrologisch model SWAP worden de effecten van het klimaat op de relatie tussen hydrologie (waterhuishouding) enerzijds en gewasgroei anderzijds voor het bovenste deel van de bodem beter zichtbaar.

 

Contactinformatie

Nationaal Modellen- en Data Centrum voor de leefomgeving

Postbus 1
3720 BA Bilthoven
The Netherlands
Tel: +31 30 274 4271
Internet: www.nmdc.eu
Email: info@nmdc.eu

Zoeken:

Service