Nationaal Modellen- en Data Centrum voor de leefomgeving

Het Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving (NMDC) bundelt kennis voor leefomgeving en milieu. Het NMDC is een samenwerkingsverband tussen KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, PBLPlanbureau voor de Leefomgeving, Deltares, RWS, Alterra en TNO.

De partners delen elkaars kennis en expertise, stemmen modellen data- en infrastructuur zoveel mogelijk af en stimuleren gezamenlijk gebruik door samen te werken.

nieuws

Meer nieuws