Welkom

Nationaal Modellen- en Data Centrum voor de leefomgeving

Het Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving (NMDC) bundelt kennis voor leefomgeving en milieu.

Het NMDC is een samenwerkingsverband tussen KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Deltares, Rijkswaterstaat, Wageningen Environmental Research en TNO. De partners delen elkaars kennis en expertise, stemmen modellen data- en infrastructuur zoveel mogelijk af en stimuleren gezamenlijk gebruik door samen te werken.

Nieuwsberichten

Innovatieproject
17 november 2022

NMDC Data Science roadshow

6 december 2022, 13:00 - 14:30 Beste collega’s / dear colleagues, We are happy to invite you to register for…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2022/08/Datascience-netwerk.jpg
Innovatieproject
6 september 2022

CANCELLED! – NMDC Workshop – Early warnings: making impact!

CANCELLED! 6 oktober 2022 - Hoe vergroot je de impact van jouw cruciale onderzoeksresultaten op beleid? We nodigen je graag…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2022/09/warning-yellow-black-colors_1017-30754.webp
Innovatieproject
24 augustus 2022

NMDC bijeenkomst Juridificering van modellen en data

17 oktober 2022, 10:00 – 12:00 uur RIVM Bilthoven en live stream Modellen en data van kennisinstituten worden al jaren…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2022/02/Data-science.jpg

Contactinformatie

Nationaal Modellen- en Data Centrum voor de leefomgeving

Postbus 85467
3508 AL Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 (0)88 335 77 70
Internet: www.nmdc.eu
Email: NMDC@deltares.nl