NMDC

Afgeronde projecten

Afgeronde projecten

Innovatieproject

TNO Deltares WenR

Resultaten Visualisatie en user interfaces

Sneller inzicht dankzij 3D visualisatie De interactieve 3D visualisatie voor het model IMOD levert sneller inzicht in de configuratie van…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/iMOD-expandable-data.png
Innovatieproject

Rijkswaterstaat KNMI

Resultaten Model en datakwaliteit

State of the art-technieken die algemeen toepasbaar zijn op het gebied van onzekerheidsanalyse In het eindrapport over de onzekerheidsanalyse/foutvoortplantingsanalyse staan…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/1.-trots-op-osk-hoofdfoto.jpg
Innovatieproject

KNMI Deltares

Resultaten Data- en configuratiemanagement

Door de NMDC-Metadata-editor vinden onderzoekers sneller de data die ze nodig hebben De NMDC-Metadata-editor zorgt ervoor dat metadata door onderzoekers…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/NMDC-Metadata-editor.jpg
Innovatieproject

Deltares TNO RIVM

Resultaten Modelkoppelingen en Schematisaties

Metadata-Wiki biedt de mogelijkheid om metadata uniform te ontsluiten voor collega-instituten Het NMDC biedt elk instituut zijn eigen Metadata-Wiki: een…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Resultaten-Modelkoppelingen-en-Schematisaties.jpg
Innovatieproject

Resultaten Deltamodel

Openstaan voor samenwerking De kern van het leerproject Deltamodel was te onderzoeken of en zo ja op welke wijze gebruik…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/cf8cf65bd66015976f2089aadcb2a4d9.jpg
Innovatieproject

Resultaten Informatiesystemen

Datacloud voor bulk data Er is een prototype datacloud gelanceerd. Deze datacloud bestaat uit een dataserver in Delft (Deltares) en…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Resultaten-Informatiesystemen.jpg
Innovatieproject

Resultaten LOTOS-EUROS

Verwachtingssysteem luchtkwaliteit sterk verbeterd Het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut maakt dagelijks met het LOTOS-EUROS model een luchtkwaliteitsverwachting voor het RIVM Rijksinstituut voor…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Resultaten-LOTOS-EUROS.jpg
Innovatieproject

Kennis voor Klimaat

Lange simulaties maken effect klimaatveranderingen duidelijk Dankzij de koppeling tussen het klimaatmodel RACMO en LOTOS-EUROS kan aan de hand van…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Kennis-voor-Klimaat.jpg
Innovatieproject

Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

Structuur in enorme hoeveelheid data Dankzij de ontwikkeling van FileSync wordt structuur aangebracht in de enorme hoeveelheid data binnen het…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Nationaal-Hydrologisch-Instrumentarium.jpg
Innovatieproject

Kritische Zone

In welke mate benaderen mijn modeluitkomsten de werkelijkheid? De Leidraad Onzekerheden brengt onzekerheden in de model(keten) in kaart. Zowel kwantitatief…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Kritische-Zone.jpg
Innovatieproject

Knooppunt Arnhem-Nijmegen

Uitbreiding Urban Strategy versnelt besluitvormingsproces bij ruimtelijke problemen Het binnen TNO ontwikkelde Urban Strategy Model is uitgebreid met modellen voor verkeer, geluid,…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Knooppunt-Arnhem-Nijmegen.jpg
Innovatieproject

Luchtkwaliteit en externe veiligheid

Luchtkwaliteit is een onderwerp waar verschillende NMDC partners bij betrokken zijn. Doorrekenen tot een bepaald punt Met de koppeling van…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Luchtkwaliteit-en-externe-veiligheid.jpg
Innovatieproject

RWS TNO PBL

Vervoermiddelkeuze model Goederenvervoer

Deelnemende partners: RWS, TNO en PBLPlanbureau voor de Leefomgeving RWS heeft een ontwikkelagenda voor goederenvervoermodellen. Het spoor ‘Doorstroming wegvervoer’ uit deze…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Vervoermiddelkeuze-model-Goederenvervoer.jpg