NMDC Project

Datascience netwerk

Doel

Het doel van het Datascience Netwerk is om de kennis en kunde op het gebied van AI binnen de verschillende NMDC partners te vergroten.

Uitdagingen

De instituten die als NMDC samenwerken op het gebied van modellen en data staan allemaal voor de uitdaging om Artificial Intelligence/Machine Learning/Data Science (AI/ML/DS ) binnen het eigen instituut tot wasdom te laten komen. Naar verwachting maken DS-tools over 10 à 15 jaar integraal onderdeel uit van de instrumenten van onderzoekers en zijn functieomschrijvingen en werkprocessen beschreven. Omdat alle NMDC instituten min of meer voor dezelfde uitdagingen staan ligt het voor de hand om dit gezamenlijk te doen. Een aantal belangrijke uitdagingen hierbij zijn:

  • Hoe zorg je dat de juiste mensen in een organisatie het juiste kennisniveau hebben (een projectleider heeft andere DS-kennis nodig dan een modelleur)?
  • Hoe zorg je er voor dat de men op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in een snel veranderend werkveld?
  • Hoe zorg je voor domein-kennis bij DS-specialisten?
  • Hoe werf en behoudt je DS-specialisten die bij commerciële partijen vaak meer kunnen verdienen?

Aanpak

Het Datascience Netwerk ontplooit de volgende activiteiten:

  • Het organiseren van Roadshows om geïnteresseerden op de hoogte te brengen/houden van ontwikkelingen op DS-vlak.
  • Het organiseren van Pressure Cookers om met datasets en onderzoekers van verschillende instituten te onderzoeken wat de AI-mogelijkheden zijn.
  • Het opzetten van een duurzame Samenwerking met het onderwijs om (nieuwe) kennis binnen de NMDC-instituten te krijgen en om studenten te interesseren voor werken in het publieke domein.
  • Het opzetten van een Marktplaats waar AI-modellen te verkrijgen zijn (voor hergebruik) en waar je kennis/advies kunt krijgen.

Kalender

In de kalender houden we bij op welk moment een activiteit plaats vindt. Bij elke activiteit vindt je gedetailleerde informatie. Zo kun je ook terug vinden welke presentaties er zijn geweest, resultaten van projecten terug vinden, etc.

Contactpersonen

Heb je een vraag, dan kun je deze het beste stellen aan de vertegenwoordiger van je eigen instituut.

 

Instituut Vertegenwoordiger
Wageningen ER Geerten Hengeveld
Deltares Gert-Jan Schotmeijer
KNMI Jan Willem Noteboom & Maurice Schmeits
PBL Nico Pieterse & Stefan Troost
RIVM Rob Beffers
TNO innovation for life Arjo Segers
RWS n/a

Meer informatie

Kijk in de kalender voor informatie over komende èn reeds gehouden evenementen, of op de marktplaats voor toepassingen.

Meer Datascience netwerk