NMDC Project

Pressure cookers

Doel

Het doel van Pressure Cookers is om in een kort tijdbestek een kick-start te maken met een geselecteerd ingebracht idee waarvoor een speciale omgeving beschikbaar wordt gesteld en met deelname van AI- en/of domein experts vanuit enkele/alle NMDC partners.

Uitvoering

De organisatie en uitvoering van een Pressure Cooker gaan we uit van:

  • Deelname van de indiener van het idee is vereist (hij/zij krijgt de rol van Product Owner).
  • Online uitvoering van een Pressure Cooker sessie is niet mogelijk.
  • Geen gebruik van data met AVG restricties.
  • Inzet van de partners is bij voorkeur evenredig maar verschillen zijn niet uit te sluiten.
  • Behalve AI experts zal ook een procesbegeleider/coach (SCRUM master) beschikbaar worden gesteld.

Voorafgaand aan de start van de Pressure Cooker week zullen twee bijeenkomsten worden georganiseerd. In de eerste bijeenkomst zal behalve kennismaking vooral de werkwijze worden toegelicht (Agile/Scrum). In de tweede bijeenkomst zal de scope of work in de vorm van Product Backlog worden samengesteld (en verfijnd). Bij de start van de Pressure Cooker week zal de sprint planning en backlog plaatsvinden, waarna men aan de slag kan. De SCRUM master begeleidt het proces en treedt op als coach. Vooralsnog gaan we uit van 2 sprints maar minder of meer sprints zijn mogelijk. Uiteindelijk wordt de week afgesloten met een demonstratie en nadien zal nog een evaluatie plaatsvinden. Nadien kan eventueel worden besloten tot doorontwikkeling van het resultaat via een gezamenlijk projectvoorstel.

Meer informatie

Kijk in de agenda voor informatie over komende èn reeds gehouden evenementen, of op de marktplaats voor toepassingen

Ontdek NMDC