NMDC Project

Samenwerking met het onderwijs

Doel

Doelstelling van dit plan is om een duurzame samenwerking aan te gaan met verschillende onderwijsinstellingen op het gebied van AI/ML, met als resultaten:

 • De onderwijsinstellingen zijn verzekerd van voldoende, ter zake doende opdrachten en een goede begeleiding.
 • De NMDC-instituten krijgen de mogelijkheid om opdrachten door studenten uit te laten voeren, om zo op een laagdrempelige manier kennis in huis te krijgen en te houden.

Bijkomend doel voor de onderwijsinstellingen is het verkrijgen van inzicht in de behoefte van de toekomstige werkgevers van hun studenten.

Uitdagingen

 • Het AI-werkveld heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Voor de individuele onderzoekers, projectleiders, data-scientists e.d. van de NMDC-instituten geldt dat het moeilijk is om benodigde kennis te verkrijgen en op niveau te houden.
 • De studenten die afstuderen, krijgen makkelijk een baan. Voor de NMDC-instituten geldt dat ze zichzelf (extra) aantrekkelijk moeten maken als werkgever.
 • Het onderwijs wil dat de inhoud van de opleiding aansluit bij de behoefte van werkgevers. Naast AI-inhoudelijke kennis moet je dan ook denken aan kennis van werkprocessen en specifieke domeinkennis.
 • Stage- en afstudeeropdrachten kunnen heel succesvol zijn, zonder dat het een wezenlijke bijdrage levert aan de kennisontwikkeling bij de opdrachtgever. Voor afstudeerstages van universiteiten geldt vaak dat zij een innovatieve bijdrage moeten leveren aan het AI-vakgebied. Dit is nier persé in het belang van de opdrachtgever.

 

Uitvoering

Elk schooljaar worden de volgende stappen doorlopen:

 • Inventariseren projecten.
 • Afstemmen projecten met onderwijsinstellingen.
 • Werving/toekenning studenten.
 • Uitvoeren projecten.
 • Evaluatie

De duur van een stage of opdracht wisselt per onderwijsvorm en leerjaar. De minimale duur is 6 weken en de maximale duur is 9 maanden.

Meer informatie

Kijk in de agenda voor informatie over komende èn reeds gehouden evenementen, of op de marktplaats voor toepassingen.

Ontdek NMDC