Praktische informatie

 • Datum: 28 november, 2016
 • Tijd: 10:00 tot 16:30
 • Locatie: Wageningen Environmental Research (Alterra), locaties Gaia gebouwnr 101 zaal 1. Droevendaalsesteeg 3, 6708 PB, Wageningen | 0317-481600
 • Kosten: Gratis

Het NMDC nodigt u graag uit voor de studiedag Big Data op maandag 28 november 2016. Er wordt veel gesproken over Big Data, maar wat is het en wat kun je er eigenlijk mee? En wat betekenen die voor onze dagelijkse praktijk? U bent van harte uitgenodigd.

Waarom een Big Data studiedag?

Big Data, Data Science, Data Analytics, allemaal termen die we vandaag de dag veel om ons heen horen. Maar wat betekent dit nu voor onze dagelijkse praktijk. Dit is voor het NMDC, Nationaal Modellen- en Data Centrum voor de leefomgeving aanleiding geweest om een studiedag op te zetten over dit onderwerp.  Het NMDC bundelt kennis voor leefomgeving en milieu. Het NMDC is een samenwerkingsverband tussen KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch InstituutRIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuPBLPlanbureau voor de Leefomgeving, Deltares, RWS, WURWageningen University &Research (Alterra) en TNO.

Een studiedag met ervaringen vanuit het werkveld vanuit overheid, onderzoek en ook de markt. Die ervaringen willen we delen en daar dieper in duiken. We gaan interactief over dit onderwerp met elkaar in discussie gaan op basis van een aantal centrale vragen wat Big Data voor ons kan betekenen. Verder worden we op dit onderwerp bijgepraat door keynote spreker Wilco Hazeleger, directeur van het Netherlands eScience Center (NLeSC). We vragen hem ook direct te reageren op de resultaten van onze interactieve sessies eerder op de dag.

Praktische informatie

Datum maandag 28 november  2016
Tijd 10.00-16.30
Plaats Wageningen Environmental Research (Alterra), locaties Gaia gebouwnr 101 zaal 1.
Adres Droevendaalsesteeg 3,  6708 PB, Wageningen |  0317-481600
Kosten Deelname is gratis
Aanmelden Aanmelden kan tot 21 november per mail, bij suze.looyschelder@wur.nl
Meer informatie Op de website van de WUR

Doelgroep

De dag is bedoeld voor iedereen die met data werkt en dan vanzelf eigenlijk ook met big data in aanraking komt en de potentie ervan wil leren kennen. Op de studiedag willen we kennis en ervaring met elkaar te delen en zo van elkaar te leren. Zo kunnen we ook vaststellen waar we de komende tijd aan kunnen werken. Zowel kennisinstellingen, overheden en marktorganisaties hebben of krijgen met Big Data te maken al of niet in samenwerking met elkaar.

De studiedag is bedoeld om kennis en ervaring met elkaar te delen en om van elkaar te leren. Zo kunnen we ook vaststellen waar we de komende tijd aan moeten werken. Zowel kennisinstellingen, overheden en marktorganisaties hebben of krijgen met Big Data te maken al of niet in de samenwerking met elkaar. Deze dag is dan ook bedoeld voor iedereen die met data werkt, dan vanzelf eigenlijk ook met Big Data in aanraking komt en daarvan de potentie wil leren kennen.

 

Het programma

In de ochtend starten we met een aantal pitches om voorbeelden vanuit het werkveld van de Leefomgeving te presenteren.

Na de lunch gaan de deelnemers aan de slag. In een Big Data Café wordt in kleine groepen nagedacht over een aantal thema’s om te komen tot mogelijke bedreiging, maar vooral de kansen om met Big Data in ons werkveld het verschil te gaan maken.
Er is een keynotelezing van Wilco Hazeleger’ directeur van het Netherlands eScience Center (NLeSC), om het onderwerp in de breder context te plaatsen en op huidige ontwikkeling in te gaan.

Wilco studeerde meteorologie aan de Wageningen Universiteit en promoveerde in de fysische oceanografie aan de Universiteit Utrecht. Na zijn promotie werkte hij enkele jaren aan de Columbia University in New York. Wilco heeft eerder gewerkt bij het KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut als hoofd van de afdelingen Mondiaal en Regionaal. Hij is aan de Wageningen Universiteit verbonden als bijzonder hoogleraar Klimaatdynamica en is directeur van het Netherlands eScience Center (NLeSC).

Welkom dagvoorzitter Jaap Kwadijk Directeur Wetenschap Deltares
Ervaringen met Big Data
 • Deltares | Gennadii Donchyts
de Aquamonitor”; een Google Earth Engine toepassing
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Albert Wong
“Internet als een bron van big data: de ervaringen van het RIVM”
 • TNO | Somayeh Djafari
Respect4you, een privacy kader voor big data
 • Alterra | Sander Janssen
Big Data bij de WURWageningen University &Research
 • RWS | Eric van der Ster
 • Internationaal Godan: Onno Roosenschoon
Global data voor de landbouw
 • KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | Raymond Sluiter
Big Dat a& KNMI: KNMI Datalab
 • PBLPlanbureau voor de Leefomgeving | Nico Pieterse
PBL en Big data
 • S&T Corp | Erwin Torreao Dassen
Data pipelines: from scientific journals to gas pipeline monitoring
Netwerklunch
 Big Data Café
 • Social media;
 • IoT & sensors;
 • Smart Devices;
 • Communities as a mean to ..Hessel Winsemius
 • Privacy en Big Data  : Somayeh Djafari
Koffie en Thee
Keynote lezing Wilco Hazeleger

Directeur ‘Netherlands eScience Center’

Terugkoppeling Big Data Café Wat zijn de ‘Big opportunities’ voor het werkveld. Met direct feedback hierop van Wilco Hazeleger en onderwerpen voor een op te stellen NMCDC onderzoeksagenda Big Data
Afsluiting
Netwerkborrel

Achtergrond

Voor de samenwerking in het NMDC zijn naast de modellen data een belangrijke bron. De samenwerkende organisaties werken steeds meer en meer met Big data. Maar wat betekent dat voor het werkveld van het NMDC, welke aspecten van Big Data zijn voor ons relevant, waar liggen kansen en mogelijkheden.
Op deze studiedag laten we elkaar weten wat we nu al met Big Data doen, maar belangrijker is eigenlijk wat is de potentie van Big Data is, wat doen onze relaties met Big Data en wat hebben we nodig? De dag is dan ook bedoeld om als partner, maar ook samen met onze relaties kennis op te doen en na te denken over welke kansrijke mogelijkheden er zijn om met het NMDC op te pakken.
Ter oriëntatie in kort bestek waar we aan denken bij Big Data en waar we op willen focussen. In algemene termen gaat het bij het karakteriseren van Big Data om een aantal ‘V’-s, Volume, Velocity, Variety, Veracity en er zijn steeds meer ‘V’-s aan toegevoegd.
Het is duidelijk dat in het werkveld van de ‘Leefomgeving’ we over veel data met deze typering beschikken en ze gebruiken voor ‘data analytics’, data visualisatie, ‘data mining’ voor thema’s in veel domeinen zoals waterveiligheid, gezondheid, luchtkwaliteit, precisielandbouw etc. Voor deze studiedag leggen we de focus op Variety en Veracity, die voor kennisinstellingen  hert meest relevant zijn met de toepassing van Big Data in Data Analytics.

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/11/Big-data-Big-Hype-or-Big-opportunity-en-waar-staan-we-nu-eigenlijk.jpg