Praktische informatie

  • Datum: 24 oktober, 2023
  • Tijd: 12:30 - 17:30
  • Locatie: LEF future center Rijkswaterstaat, Gebouw Westraven | Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
  • Kosten: Free

Hoe vergroot je de impact van jouw cruciale onderzoeksresultaten op beleid? We nodigen je graag uit om de rol van early warnings voor beleid te evalueren en na te denken over jouw bijdrage. Op dit event delen we praktijkervaringen en verkennen we slimme strategieën om data en modelkennis in te zetten voor heldere en impactvolle beleidsadvisering.

Systeemveranderingen vragen om proactief handelen en dat vereist tijdige en juiste informatie over de ontwikkelingen die op ons afkomen. Klimaatverandering, vervuiling van lucht en water, mobiliteitstransitie, circulaire economie en pandemieën hebben enorme impact op onze systemen. Vanuit verschillende domeinen staan we voor uitdagingen om Nederland op adequate wijze te voorzien van onze cruciale onderzoeksresultaten.

Impactvolle early warnings

Data en modellen worden veelvuldig ingezet om early warnings over toekomstverwachtingen te schetsen. Scenario’s en prognoses bieden houvast bij het bepalen van wat er op ons af komt en wat de systeemveranderende opgaven zijn. Zij helpen bij het bepalen van bijbehorende handelingsperspectieven. De waaier aan onzekerheden maken het geen sinecure om early warnings op de juiste plek, op de juiste manier en op het juiste moment aan het licht te brengen. Hoe zorgen we voor impactvolle early warnings?

Onderzoek, communicatie en beleid

Deze middag zal vanuit het perspectief van zowel onderzoek, communicatie als beleid de rol van early warnings beschouwd worden.

De middag begint met een algemene inleiding door Lilian van den Aarsen, directeur Staf Deltacommissaris.

Daarna volgt een World Cafe waarin we aan verschillende tafels praktijkcases uit heden en verleden belichten en we in gesprek gaan over impactvolle early warnings. De dag wordt gezamenlijk afgesloten met een reflectiemoment en netwerkborrel.

 


We kijken terug op een zeer geslaagde dag vorige week bij het LEF. Dank nogmaals aan alle sprekers en aan alle bezoekers voor de levendige gesprekken en interessante vraagstukken.

De presentaties zijn hieronder te vinden:

De Keynote presentatie van Lilian van den Aarsen kunt u hier vinden.

Tafel 1: Zeespiegelstijging – Femke Schasfoort (Deltares)
Tafel 2: Mobiliteit – Frank Hofman (RWS)
Tafel 3: Zure regen – Gert Jan Reinds (WUR)
Tafel 4: Covid-19 – Don Klinkenberg (RIVM)
Tafel 5: Circulaire economie – Sjoerd Herlaar (TNO)

De fantastische tekeningen die Hugo heeft gemaakt van de dag kun je downloaden via Dropbox . Ze zijn vrij te gebruiken, maar Hugo zou het wel leuk vinden een linkje te ontvangen als een van zijn tekeningen online verschijnt (hugo@burobrand.nl).

De uitslagen van de Mentimeter kunnen jullie hier terugvinden.

 

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2022/09/warning-yellow-black-colors_1017-30754.webp