Praktische informatie

  • Datum: 6 oktober, 2022
  • Tijd: 09.30-16.30
  • Locatie: LEF future center Rijkswaterstaat, Gebouw Westraven | Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
  • Kosten: Gratis

CANCELLED!

Hoe vergroot je de impact van jouw cruciale onderzoeksresultaten op beleid? We nodigen je graag uit om de rol van early warnings voor beleid te evalueren en na te denken over jouw bijdrage. Op dit event delen we praktijkervaringen en verkennen we slimme strategieën om data en modelkennis in te zetten voor heldere en impactvolle informatievoorziening.

Systeemveranderingen vragen om proactief handelen en dat vereist tijdige en juiste informatie over de ontwikkelingen die op ons afkomen. De klimaatverandering, mobiliteitstransitie, stikstofcrisis, circulaire economie en pandemieën hebben enorme impact op onze systemen. Vanuit verschillende domeinen staan we voor uitdagingen om Nederland op adequate wijze te voorzien van de meest cruciale onderzoeksresultaten.

Data en modellen

Data en modellen worden veelvuldig ingezet om toekomstverwachtingen te schetsen. Scenario’s en prognoses bieden houvast bij het bepalen van de systeemveranderende opgaven die op ons afkomen en bijbehorende handelingsperspectieven. De waaier aan onzekerheden die een rol spelen bij maken het een sinecure om early warnings op de juiste plek en op het juiste moment aan het licht te brengen. Hoe zorgen we voor impactvolle early warnings?

Onderzoek, communicatie en beleid

Op deze dag zal vanuit het perspectief van het onderzoek, communicatie en beleid de rol van early warnings beschouwd worden. In de ochtend zullen een viertal debaters een stelling poneren waarnaar een forumdiscussie met het publiek zal plaatsvinden. In de middag vinden drie workshoprondes plaats om praktijkcases vanuit de verschillende perspectieven te belichten en te komen tot nieuwe strategieën voor impactvolle early warnings. De dag wordt gezamenlijk afgesloten met een reflectiemoment en netwerkborrel.

09.30 – 10.00 uur Inloop

10.00 – 12.00 uur Forumdiscussie met:

Els Weinans (TU Eindhoven)
Daniëlle Snellen (PBL)
Eric Mink (IenW)

12.00 – 12.45 uur Lunch

12.45 – 15.00 uur Workshopcarrousel early warnings

Workshop 1: Zeespiegelstijging – Marjolijn Haasnoot (Deltares)
Workshop 2: Mobiliteit – Nick de Graaf & Dammis Van ’t Zelfde (IenW/RWS)
Workshop 3: Stikstof – Gert Jan Reinds (WUR)
Workshop 4: Covid-19 – Jacco Wallinga (RIVM)
Workshop 5: Circulaire economie – Jan Harm Urbanus (TNO)

15.00 – 15.15 uur Reflectie en Afronding

15.30 – 16.30 uur Netwerkborrel

Aanmelding

U kunt zich hier aanmelden voor het event. Met uw aanmelding kan uw bezoekerspas tijdig worden klaargelegd.

Kom iets eerder voor uw bezoekerspas: voor toegang tot LEF heeft u een (Rijks-)bezoekerspas nodig. Deze kunt u afhalen bij de centrale receptie van Rijkswaterstaat, in de hal waar u het gebouw binnenkomt. Neem een geldig legitimatiebewijs mee en kom iets eerder in verband met eventuele wachttijd bij de receptie. Bij tijdige aanmelding hebben wij uw vooraanmelding al in orde gemaakt.

Bij vragen over het event kunt u contact opnemen met of Eveline van der Linden (eveline.van.der.linden@knmi.nl) of John Spruijt (john.spruijt@rws.nl).

Graag tot 6 oktober!

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2022/09/warning-yellow-black-colors_1017-30754.webp