Praktische informatie

  • Datum: 22 september, 2015
  • Tijd: 12:30 tot 16:30
  • Locatie: TNO, Princetonlaan 6, NL-3584 CB, Utrecht
  • Kosten: Gratis

Inhoudelijke workshop over de toekomstverkenning Luchtkwaliteit

Datum: 22 september 2015
Tijd: 12:30 – 16:30
Plaats: TNO, Princetonlaan 6, NL-3584 CB, Utrecht

Het thema luchtkwaliteit zal de komende jaren gekenmerkt worden door  een aantal belangrijke ontwikkelingen. Nieuw beleid, het einde van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, nieuwe technologische mogelijkheden en (maatschappelijke en juridische) ontwikkelingen met concepten als smart en healthy cities maken dat het speelveld enorm gaat veranderen. De komst van nieuwe satellietinstrumenten en  kleine slimme sensoren,  citizen science, internet of things en  INSPIRE maken dat de overheid niet meer het monopolie heeft op informatie over luchtkwaliteit . De lokale leefomgeving zal ook belangrijker worden nu steden een belangrijker rol  krijgen in het openbaar bestuur.  Ook de burger zal steeds meer zelf kunnen meten en toegang hebben tot gegevens terwijl aan de andere kant het Informatiehuis  Lucht binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet een robuust kader moet bieden.

Om de impact van deze ontwikkelingen te duiden en de benodigde acties te identificeren organiseert het Nationaal Modellen en Data Centrum  deze workshop voor beleidsmakers, bestuurders,  innovators, specialisten op het gebied van meten, modelontwikkelaars en gebruikers. Centraal staat de vraag welke luchtkwaliteitsproducten  in de naaste toekomst gewenst zijn en hoe dit door werkt in de eisen voor nieuwe modellen, waarneemdata, infrastructuren en governance. Doel van de workshop is:

  • Kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines (beleid, onderzoek, techniek,…)
  • Een perspectief schetsen voor de ontwikkeling van het veld de komende jaren
  • Identificeren van kansen
  • Beleid en uitvoering dichter bij elkaar brengen
  • De rol van en kansen voor NMDC partners in de ontwikkelingen identificeren

 

Programma:

12:30 – 13:00 Ontvangst met lunch
13:00 – 13:10 Welkom en achtergrond namens NMDC

(Bert van den Oord, KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)

13:10 – 14:10 Inleidende presentaties

13:10 -13:30 Toekomstige ontwikkelingen in luchtkwaliteitsbeleid
(spreker Sjouke Faber, IenM)
13:30 – 13:50 Nieuwe technologieën
(spreker Hester Volten, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
13:50 – 14:10 Lokale leefomgeving/Smart Healthy Cities
(spreker Marianne Linde, TNO/HUL)

14:10 – 14:30 Pauze
14:30 – 15:30 Discussie in 3 groepen
15:30 – 16:30 Terugmelding uit de discussiegroepjes
16:00 – 16:30 Toekomstplan
16:30 Borrel

Aanmelding:

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden voor 10 september door een e-mail te sturen naar velthove@knmi.nl (Peter van Velthoven, tel. 030 2206419) .

Presentaties en verslag workshop Toekomstverkenning Luchtkwaliteit

De gehouden presentaties tijdens de workshop Toekomstverkenning Luchtkwaliteit zijn te downloaden in de tabel overzicht presentaties, onder het kopje presentatie.

Overzicht presentaties
Instituut/bedrijf Naam Presentatie
KNMI Bert van den Oord Welkom en achtergrond namens NMDC 
IenM Sjouke Faber Toekomstige ontwikkelingen in luchtkwaliteitsbeleid 
RIVM Hester Volten Nieuwe technologieën
TNO/HUL Marianne Linde Lokale leefomgeving/Smart Healthy Cities 

Verslag

Van de workshop is een verslag gemaakt. U kunt het verslag downloaden via de link.

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/NMDC-Workshop-Toekomstverkenning-Luchtkwaliteit.jpg