NMDC

Lopende projecten

Lopende projecten

Innovatieproject

Opdrachtgevers van het hydrologische instrumentarium AZURE; een samenwerking van overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven

Hosting Grondwatermodellen

In 2015 is een pilot gestart voor toekomstige hosting van grondwatermodellen bij het NMDC, voor het hydrologisch modelinstrumentarium voor het…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Hosting-Grondwatermodellen.jpg
Innovatieproject

Koppeling van luchtkwaliteitmodellen

In het project LEO wordt een koppeling gemaakt tussen twee luchtkwaliteitmodellen die momenteel gebruikt worden voor beleidstudies en onderzoek. Deelnemende partners: RIVMRijksinstituut voor…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/11/Koppeling-van-luchtkwaliteitmodellen.jpg
Innovatieproject

RIVM TNO PBL

Hosting Nationaal Water Model

NMDC partners werken samen aan het Nationaal Water Model ten behoeve van het Deltaprogramma met modules voor het berekenen van…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/11/download-1.jpg
Innovatieproject

Alterra Deltares RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Voorstel Big Data Onderzoeksagenda

NMDC Big Data Onderzoeksagenda 2017 Auteurs: Jandirk Bulens (Alterra), Lucas Janssen (Deltares) Datum: 12 januari 2017 Achtergrond Alterra/Deltares/RIVM Rijksinstituut voor…
https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/11/big-data.jpeg