waterinlaat van de waterzuivering in de waterleidingduinen

Reflecties uit de praktijk van NMDC instituten

Tijd: 12:00 - 18:00
Plaats: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

In deze workshop behandelen we het omgaan met onzekerheden op het grensvlak van wetenschap en beleid. We presenteren eerst twee voorbeelden, op het gebied van klimaatverandering en watermanagement. In intervisie-groepssesies zullen we enkele onderwerpen belichten met praktische vragen en uitdagingen bij besluitvorming onder onzekerheid. Het doel van het plenaire slotdebat is om een voorstel te doen voor een structurele samenwerking tussen de NMDC partners over omgaan met onzekerheden.

De workshop is primair bedoeld voor medewerkers van de NMDC partners (Alterra, Deltares, KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, PBLPlanbureau voor de Leefomgeving, RWS, RIVM en TNO) maar andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.

Datum

Maandagmiddag, 20 april 2015

Plaats

RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven / zaal T 0.07

Programma

12:00 -13:00

Ontvangst met lunch

13:00 -13:45

Omgaan met onzekerheden op het raakvlak wetenschap-beleid-samenleving: ervaringen uit de PBL en IPCC praktijk

Arthur Petersen (Univ. College London)

13:45 -14:30

Omgaan met onzekerheden in de watermanagement wereld

Maarten van der Vlist (RWS-WD/WURWageningen University &Research

14:30 -15:00

Pauze met thee/koffie

15:00-15:15

Onzekerheid en besluitvorming: Vragen en uitdagingen

Willem Homan, Erik Verroen (RWS-WVL)

15:15 -16:15

Intervisie-groepssessies (*)

16:15 -16:30

Plenaire presentatie  Resultaten intervisie-groepssessies

Bart van den Hurk (KNMI-VUVrije Universiteit Amsterdam)

16:30 -17:00

Plenair debat Vooruitzien in onzekerheid: Nieuwe uitdagingen voor NMDC - instituten

17:00 -18:00

Borrel

(*) Mogelijke intervisie-onderwerpen: Beslissen onder onzekerheid; de rol van scenario’s; kwalitatieve vs. kwantitatieve onzekerheden; onzekerheid en stakeholders; communicatie over onzekerheid; risicogestuurde besluitvorming en consequenties daarvan; onzekerheid en wetgeving.

Aanmelding

Deelname is gratis. Wij verzoeken u om zich aan te melden door voor 15 april een e-mail te sturen naar info@nmdc.eu ( Laura Aalbers, tel. 030 - 274 8562)

 

Presentaties en verslag workshop omgaan met onzekerheden

De gehouden presentaties tijdens de workshop omgaan met onzekerheden zijn te downloaden in de tabel overzicht presentaties, onder het kopje presentatie.

Overzicht presentaties

Instituut/bedrijf

Naam

Presentatie

University College London

Arthur Petersen

Omgaan met onzekerheden op het raakvlak wetenschap-beleid-samenlevening: ervaringen uit de PBL en IPCC praktijk

Rijkswaterstaat

Maarten van der Vlist

Omgaan met onzekerheden in de watermanagement wereld

Rijkswaterstaat

Willem Homan, Erik Verroen

Onzekerheid en besluitvorming: vragen

Verslag

Daarnaast is het verslag van de workshop beschikbaar.