Reflecties uit de praktijk van NMDC instituten

 

Tijd: 12:00 – 18:00
Plaats: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

 

In deze workshop behandelen we het omgaan met onzekerheden op het grensvlak van wetenschap en beleid. We presenteren eerst twee voorbeelden, op het gebied van klimaatverandering en watermanagement. In intervisie-groepssesies zullen we enkele onderwerpen belichten met praktische vragen en uitdagingen bij besluitvorming onder onzekerheid. Het doel van het plenaire slotdebat is om een voorstel te doen voor een structurele samenwerking tussen de NMDC partners over omgaan met onzekerheden.

De workshop is primair bedoeld voor medewerkers van de NMDC partners (Alterra, Deltares, KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch InstituutPBL Planbureau voor de LeefomgevingRWSRIVM en TNO) maar andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.

 

Datum

 

Maandagmiddag, 20 april 2015

 

 

Plaats

 

RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven / zaal T 0.07

 

 

Programma

 

 

12:00 -13:00 Ontvangst met lunch
13:00 -13:45 Omgaan met onzekerheden op het raakvlak wetenschap-beleid-samenleving: ervaringen uit de PBL en IPCC praktijk

Arthur Petersen (Univ. College London)

13:45 -14:30 Omgaan met onzekerheden in de watermanagement wereld

Maarten van der Vlist (RWS-WD/WUR Wageningen University &Research

14:30 -15:00 Pauze met thee/koffie
15:00-15:15 Onzekerheid en besluitvorming: Vragen en uitdagingen

Willem Homan, Erik Verroen (RWS-WVL)

15:15 -16:15 Intervisie-groepssessies (*)
16:15 -16:30 Plenaire presentatie  Resultaten intervisie-groepssessies

Bart van den Hurk (KNMI-VU Vrije Universiteit Amsterdam)

16:30 -17:00 Plenair debat Vooruitzien in onzekerheid: Nieuwe uitdagingen voor NMDC – instituten
17:00 -18:00 Borrel

(*) Mogelijke intervisie-onderwerpen: Beslissen onder onzekerheid; de rol van scenario’s; kwalitatieve vs. kwantitatieve onzekerheden; onzekerheid en stakeholders; communicatie over onzekerheid; risicogestuurde besluitvorming en consequenties daarvan; onzekerheid en wetgeving.

 

Aanmelding

 

Deelname is gratis. Wij verzoeken u om zich aan te melden door voor 15 april een e-mail te sturen naar info@nmdc.eu ( Laura Aalbers, tel. 030 – 274 8562)

 

 

Presentaties en verslag workshop omgaan met onzekerheden

De gehouden presentaties tijdens de workshop omgaan met onzekerheden zijn te downloaden in de tabel overzicht presentaties, onder het kopje presentatie.

 

Overzicht presentaties

Instituut/bedrijf Naam Presentatie
University College London Arthur Petersen Omgaan met onzekerheden op het raakvlak wetenschap-beleid-samenlevening: ervaringen uit de PBL en IPCC praktijk
Rijkswaterstaat Maarten van der Vlist Omgaan met onzekerheden in de watermanagement wereld
Rijkswaterstaat Willem Homan, Erik Verroen Onzekerheid en besluitvorming: vragen

Verslag

Daarnaast is het verslag van de workshop beschikbaar.

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/NMDC-Workshop-Omgaan-met-onzekerheden.jpg