Lange simulaties maken effect klimaatveranderingen duidelijk

Dankzij de koppeling tussen het klimaatmodel RACMO en LOTOS-EUROS kan aan de hand van lange simulaties worden nagegaan wat het effect is van de klimaatveranderingen op luchtkwaliteit en vice versa. Ook de techniek is verbeterd. De modeluitvoer is aangepast aan conventies die brede uitwisseling makkelijker maken waardoor ook partijen buiten het NMDC van de data gebruik kunnen maken. De data zijn te benaderen via de NMDC-OpeNDAP-server.

 

Gemeenschappelijke datacloud verbindt partners

Met behulp van het ontwikkelde prototype van de gemeenschappelijke datacloud hebben de NMDC-partners eenvoudig toegang tot elkaars data. Bij Deltares en het KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut staan servers met elkaar in verbinding. Zij bieden onderdak aan data van de NMDC-partners. De data wordt aangeboden via het Open-source Project for a Network Data Accesss Protocol (OPeNDAP). Er zijn verschillende datasets voor de partners in de datacloud geplaatst, zoals het mondiale klimaatmodel-data (ESSENCE) maar ook datasets voor kleinere gebieden zoals Nederland.

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Kennis-voor-Klimaat.jpg