Openstaan voor samenwerking

De kern van het leerproject Deltamodel was te onderzoeken of en zo ja op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van een rechtstreekse koppeling van het Deltamodel met de rekenkernen van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium en de landbouw-effectmodule Agricom. Binnenkort krijgen Alterra en het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut toegang tot de centrale rekenfaciliteit voor het Deltamodel bij Deltares. Individuele ontwikkelaars van kleine stukjes know how toonden aan open te staan voor samenwerking.

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/cf8cf65bd66015976f2089aadcb2a4d9.jpg