State of the art-technieken die algemeen toepasbaar zijn op het gebied van onzekerheidsanalyse

In het eindrapport over de onzekerheidsanalyse/foutvoortplantingsanalyse staan state-of-the-art-technieken op het gebied van onzekerheidsanalyse beschreven, alsmede de toepasbaarheid van factorial design en zogenaamde adjoint modellen. Deze technieken zijn in principe algemeen toepasbaar voor alle soort modellen.

 

Uniforme tool voor rekenroosterconversies

Er is een uniforme softwaretool voor rekenroosterconversies ontwikkeld. Alle instituten kunnen deze tool gebruiken.

 

Wat kunnen we van elkaar leren op het gebied van kwaliteitsborging van modellen?

Het NMDC biedt een overzicht van de tools en procedures die de verschillende instituten gebruiken bij de borging van de kwaliteit van hun modellen.

Deelnemende partners

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/1.-trots-op-osk-hoofdfoto.jpg