Metadata-Wiki biedt de mogelijkheid om metadata uniform te ontsluiten voor collega-instituten

Het NMDC biedt elk instituut zijn eigen Metadata-Wiki: een metadatacatalogus met een eigen database. De verschillende Wiki’s kunnen met elkaar communiceren als de instituten informatie met elkaar willen delen. Het is ook mogelijk om informatie voor elkaar af te schermen.

 

Koppeling inclusief metadata tussen IMAGE-model en overstromingsmodel

Deltares gebruikt IMAGE-resultaten als invoer voor de berekening van de kans op overstromingen bij klimaatverandering. Hiervoor zijn de IMAGE-resultaten geschikt gemaakt. De metadata-informatie van IMAGE wordt ook in een modelrun van Deltares meegenomen. Op deze wijze wordt de hele keten van berekening gedocumenteerd en vastgelegd.

 

Slim punten kiezen in de ruimte

Met de ontwikkelde prototypetool kan een schematisatie van het model GeoPEARL geautomatiseerd worden opgesteld. Dankzij deze tool kunnen op een slimmere manier punten in een ruimte worden gekozen die representatief zijn voor de totale ruimte.

 

Basisidee voor koppeling luchtmodel aan model voor bodem- en oppervlaktewater

De kopppeling van een model voor het berekenen van bodem- en oppervlaktewaterconcentraties aan LOTOS-EUROS is nog in bewerking. Deze koppeling bleek in de praktijk lastiger dan in eerste instantie werd gedacht. Het basisidee is er en inmiddels is een aantal stappen in de goede richting gezet.

Deelnemende partners

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Resultaten-Modelkoppelingen-en-Schematisaties.jpg