Deelnemende partners: RWS, TNO en PBLPlanbureau voor de Leefomgeving

RWS heeft een ontwikkelagenda voor goederenvervoermodellen. Het spoor ‘Doorstroming wegvervoer’ uit deze agenda heeft tot doel het krijgen van inzicht in het gebruikte type vrachtauto, om daarmee de effecten van beleidsmaatregelen en economische en ruimtelijke ontwikkelingen op de bereikbaarheid, leefomgeving en veiligheid beter te kunnen schatten. Als eerste stap in het hiervoor benodigde ontwikkeltraject is samengewerkt met TNO en het PBL. Het PBL heeft het wagenparkmodel TREVA ontwikkeld, TNO en RWS hebben samen gewerkt aan het vervoermiddelkeuzemodel ViaGoed. Met dit model wordt op strategisch niveau voorspeld welk type vrachtwagen er gebruikt zal worden voor welke lading.

In het vervolg van dit onderzoek werken TNO en RWS verder aan het implementeren van ViaGoed als module van het goederenvervoer model BasGoed, en test het PBL toepassingen van TREVA.

Deelnemende partners

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/12/Vervoermiddelkeuze-model-Goederenvervoer.jpg