NMDC Big Data Onderzoeksagenda 2017

Auteurs: Jandirk Bulens (Alterra), Lucas Janssen (Deltares)
Datum: 12 januari 2017

Achtergrond

Alterra/Deltares/RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hebben een NMDC Big Data studiedag 28 november te Wageningen georganiseerd op verzoek van de Partner Board. Ook in de Raad van Toezicht is in juni 2016 over ‘big data’ gesproken als meer thematisch onderwerp. Voor het programma en de presentaties van de studiedag zie www.nmdc.eu.

Er bleek duidelijk behoefte aan een bijeenkomst op dit onderwerp en de breedte aan presentaties hebben een goede discussie gefaciliteerd. Er waren 48 deelnemers en 9 presentaties waaronder een keynote van Wilco Hazeleger (deelnemerslijst en programma in de bijlage). De deelnemers kwamen op een uitzondering na van de partner instituten. Het was lastig gebleken private partijen betrokken te krijgen (want andere prioriteiten en/of data analytics clusters in oprichting).

 

Rol en ambities NMDC op gebied van ‘big data’

Voor het NMDC is het belangrijk dit onderwerp verder te brengen voor de partner instituten. Daarbij is dan de insteek: leren van elkaar, goed gebruik maken van elkaars expertise, ervaringen en netwerken.

De ambitie van het NMDC is er voor te zorgen dat we als Nederlandse instituten over twee jaar, dus in 2019, 1) de Nederlandse overheden beter kunnen bedienen en 2) een internationale positie hebben op het gebied van big data (data analytics).
Ontwikkelingen van big data vinden juist ook plaats bij grote marktpartijen, SMEs en start-ups vanwege de business opportunities. Het realiseren van de ambities doen we door samen te werken als partner instituten, met de academia en met de private partijen.

 

Proces en activiteiten voor 2017

1. Bespreken dit document in Partner Board en in de Raad van Toezicht

2. Bepalen van uit te voeren activiteiten en invullen van de actiehouders (zie volgende sectie); dit zijn allemaal activiteiten voor 2017 met het opstellen van de roadmap

3. Follow up in een 2e studiedag najaar 2017

Acties voortkomend uit de discussie groepjes op de studiedag

 

I Social media & Communities

Steeds relevanter is het menselijk gedrag voor studie van de omgeving. Tegelijkertijd bieden sociale media de mogelijkheid voor overheden/instituten/bedrijven een relatie op te bouwen met burgers/consumenten en deze te beinvloeden.

Actie: het maken van een framework en overzicht van lopend en gepland onderzoek met social mediabij de NMDC partners.
Actiehouder: …

Actie: het ervaring opdoen met en delen van de mogelijkheden van social media in relatie tot stakeholder processen, community building. Bijv uitvoeren van een mapathon, …
Actiehouder: …

 

II Smart devices & Internet-of-Things (IoT)

Er is een ongekende varieteit aan data die via sensoren en het internet beschikbaar komen. Daarmee zijn toepassingen legio, maar ook niet altijd direct denkbaar en/of voorstelbaar. Door experimenteren en doen moet het mogelijk worden de potentie ervan beter te benutten.

Actie: door opzetten van een NMDC IoT en Sensor lab in een ‘conceptual Fiday’ FabLab’ en/of ‘hacketon’ setting het ‘experimeteren en doen’ vorm te geven

Actiehouder: …

 

III Privacy

De groeiende hoeveelheid (persoonlijke) gegevens betekent ook risico’s het gebruik. Om gegevens op de juiste wijze te gebruiken en beschikbaar te stellen moet er een slag worden gemaakt in het bewustzijn en de opties voor handelen.

Actie: het uitvoeren van een quick-scan naar privacy risico’s bij de NMDC instituten in combinatie met een handreiking ‘privacy goed geregeld!’
Actiehouder: …

 

IV Bepalen van de positie van fysisch modelleren

Actie: het gezamenlijk schrijven van een beschouwing over de rol van big data analytics naast de fysische modelleer/simulatie gebaseerde aanpak voor het domein van de leefomgeving.
Actiehouder: …

 

V Samenwerken met private wereld

Actie: het organiseren van twee big data dinners in de data lab omgeving van NMDC partners.
Doel is om elkaar te informeren en te kijken waar we elkaar kunnen helpen.
Actiehouder: …

 

BIJLAGE

Belangrijkste waarnemingen Jaap Kwadijk

Toepassingen van big data in de water, bodem en RO wereld nog in kinderschoenen, we zijn nog vragen bij de oplossingen aan het bedenken. Additionele waarde zit in die vragen waarbij een zeer goede beschrijving van de huidige toestand essentieel is

Zijn ook mogelijkheden om korte termijn voorspellende modellen te verbeteren, vooral in gecompliceerde systemen waar determinstische modellen flauwe aftreksels van de werkelijkheid zijn

Een hybride inzet van big data in combinatie met numerieke modellen en data assimilatie zou voorspellende waarde van numerieke modellen aanmerkelijk kunnen verbeteren

Beheerders zijn gebaat bij een superieure kennis van hun eigen gebied. Als derde partijen dat beter weten dan zij, zal dat hun gezag bij beslissingen aantasten. Je zou eens een pilot kunnen doen, om de water/bodem toestand van een deel van NL eens geheel te beschrijven obv big data. Kijken hoever je komt. Soort mapathon.

 

Opmerkingen Lucas Janssen

een jurist is geen jurist – meer social science betrekken (jurist, gedrag, governance, stakeholder interactie, …)

 • Gedrag van individuen/groepen is ook een onderwerp voor ons;
 • Social media, semantische analyse (veel werk bij Radboud Universiteit)
 • Privacy: social media, beeldopnamen, telefoonopnamen, sensor-individu, … (doel, motivatie)
 • Samenwerking zoeken met big corporates – big data dinner
 • Onze rol beter beschrijven: omdat begrijpen van fysisch systeem andere plek krijgt, en er meer stakeholders een rol spelen (wat doe je, voor wie?) zie volgend punt:
 • Notie: data heeft waarde – verdeling van schaarste (big data is niet a politiek)
 • Alle data labs die ontstaan, kunnen we dat samen beter? (TNO: PI lab)
 • En moeten we banden aanhalen met CBSCentraal Bureau voor de Statistiek?
 • Interactie (vv) tussen kennisinstituten en publiek
 • Standaardisatie: odex4all
 • Niet alleen data/digitalisering, maar ook aandacht voor software(ontwikkeling)

 

Opmerkingen Jandirk Bulens

Data als drager van kennis, de primaire bron voor innovatie in de wetenschap

 • Data is onlosmakelijk verbonden met de menselijke factor, perceptie, emoties, privacy
 • Potentie van dat is niet alleen ongekend, maar ook (nog) onbekend. Iedereen is zoekende, enerzijds door de kracht van data anderzijds door de beperkingen om de snelheid, omvang, envarieteit te ervaren en de validiteit ervan te kunnen schatten
 • De voor het voetlicht gebrachte hoofd ‘boodschappen’ in de presentaties van de dag:
  • KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut: werkt met ‘Datalab for data driven innovations’
  • RIVM: intern draagvlak creeren, verkennen van andere databronnen voor RIVM-onderzoek (zoals hi-res satellietbeelden en telefoonverkeerdata) en kennis van techniek verder verbreden (Natural Language Processing, machine learning, parallel computing etc.)
  • Deltares: in Aquamonitor  Big data (EO) gebruiken voor de dynamiek in de fysiek omgeving (‘Global changes’ voor water)
  • TNO: Privacy & Identity Lab: RESPECT4U  Responsible, Empowerment, Secure, Pro-Active, Ethical, Cost/Benifit & Transparant for You: Individu, persoonlijke relaties, de ‘Crwowd’ en de ‘Society as a whole’. Voorkom risico’s door Inbedden van privacy binnen de organisatie.
  • WURWageningen University &Research: Maximizing the impact of data driven research to support the transition towards a Big Data driven Agi&Food driven economy. Organize acces to big data, smart use of big data and Change in systems thinking.
  • PBLPlanbureau voor de Leefomgeving: Big data levert belangrijke context informatie en plaats dit in een maatschgappelijk relevnt perspectief, bijvoorbeeld voor waterveiligheid, gebruik landschap en gezondheid.
  • S[&]T: Gebruikt het BRAIN Knowledge platvorm: “Uses ontologies and knowledge representation in a graph environment because it is simply not possible to be done by hand, it integrates existing knowledge into conjectural models, it automatic extracts new knowledge from data sources”.
  • GODAN, Global Open Data for Agriculture and Nutrition : To advocate, support and enable global efforts to make agriculture & nutrition data. Making data available, accessible and usable for unrestricted use worldwide

 

BIJLAGE Deelnemers Studiedag Big Data (28-nov-16)

 1. Blom, Gerard, Deltares
 2. Djafari, Somayeh , TNO
 3. Donchyts, Gennadii , Deltares
 4. Giessen, Paul, PBL
 5. Griffioen, Dirk Jan, RIVM
 6. Hazeleger, Wilco, NLeSC
 7. Hoogerbrugge, Ronald, RIVM
 8. Husby, Trond, PBL
 9. Janssen, Lucas, Deltares
 10. Koopmans, Sytse , Meteo Groep
 11. Krstic-Joksimovic, Dusica, RWS
 12. Kraaijeveld, Dennis, Min. van EZMinisterie van Economische Zaken
 13. Kwadijk, Jaap, Deltares
 14. Kwanten, Bert,
 15. Lesschen, Henk, RIVM
 16. Meeuwen, Dirk van , Vortech
 17. Pieterse, Nico, PBL
 18. Rost, Jasmijn, PBL
 19. Schotten, Kees, PBL
 20. Sluiter, Raymond, KNMI
 21. Torreao Dassen, Erwin, S[&]T
 22. Twigt, Daniel, Deltares
 23. Werf, Petra van der , Ambient
 24. Winsemius, Hessel, Deltares
 25. Wong, Albert, RIVM
 26. Bulens, Jandirk, WUR
 27. Clement, Jan, WUR
 28. Clevers, Jan, WUR
 29. Dirkx, Joep, WUR
 30. Focks, Andreas, WUR
 31. Franssen, Wietse, WUR
 32. Greft, Janien van der , WUR
 33. Groot, Hugo de , WUR
 34. Grus, Lucas, WUR
 35. Hengeveld, Geerten, WUR
 36. Hoek, Steven, WUR
 37. Hutjes, Ronald, WUR
 38. Janssen, Henk, WUR
 39. Janssen, Sander, WUR
 40. Jeurissen, Leonne, WUR
 41. Jochem, Rene, WUR
 42. Knapen, Rob, WUR
 43. Knegt, Bart de , WUR
 44. Leth, Tommy van, WUR
 45. Lokers, Rob, WUR
 46. Mendes de Jesus, Jorge , WUR
 47. Rijn, Susanne van , WUR
 48. Roosenschoon, Onno, WUR

 

Bijlage Programma 28 november 2016

 

10.00 Inloop met koffie
10.30 Introductie dagvoorzitter Jaap Kwadijk Directeur wetenschap Deltares
10.45 Ervaringen met Big Data

 • KNMIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut: Raymond Sluiter: Big Data & KNMI: KNMI Datalab.
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: Albert Wong -“Internet als een bron van big data: de ervaringen van het RIVM”
 • Deltares: Gennadii Donchyts – “de Aquamonitor”; een Google Earth Engine toepassing
 • TNO: Somayeh Djafari: Respect4you, een privacy kader voor big data
 • Alterra: Sander Janssen: Big Data bij de WURWageningen University &Research
 • PBLPlanbureau voor de Leefomgeving: Nico Pieterse: PBL en Big Data
 • S[&]T: Dr. Erwin Torreao Dassen: Data pipelines: from scientific journals to gas pipeline monitoring
 • Internationaal ‘Godan’: Onno Roosenschoon: ‘global data voor landbouw
12.30 Netwerk lunch
13.30 Big Data Café à break out sessies Thema’s:

 • Social media;
 • IoT & sensors;
 • Smart Devices;
 • Big data en Privacy; Tafelvz: Somayeh Djafari
 • Communities as a mean to .. Tafelvz:Hessel Winsemius
15.00 Koffie en thee
15.15 Keynote: Wilco Hazeleger Directeur
‘Netherlands eScience Center’ (NLeSC)
16.00 Terugkoppeling Big Data Cafe,

 • Wat zijn de ‘Big opportunities’ voor het werkveld

 

Met direct feedback hierop van Wilco Hazeleger en onderwerpen voor een op te stellen NMDC onderzoeksagenda Big Data.

16.30 Afsluiting
16.45 Netwerk borrel

Deelnemende partners

Contactpersoon

https://nmdc.eu/wp-content/uploads/2021/11/big-data.jpeg